Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Talousveturi Oy
Unioninkatu 20-22
00130 HELSINKI

Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava:
Talousveturi Oy

Urmas Niitav
Puh. +358 44 031 0472

Sähköpostiosoite: info@talousveturi.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://talousveturi.fi

2. Henkilörekisteri

Talousveturi Oy pitää asiakas- ja markkinointirekisteriä.

3. Kerättävät tiedot ja niiden käsittely

Talousveturi Oy kerää tietoja taloushallinnon palveluiden järjestämiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Asiakasrekisteriä käytetään myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen kerääminen perustuu sinun antamiin tietoihisi, verkkosivuillamme vierailusta syntyviin tietoihin ja julkisista lähteistä saataviin tietoihin.

Sinun ei tarvitse antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme voi tarjota sinulle palveluita.

Asiakasrekisteriimme talletetaan Talousveturi Oy:n nykyisiä ja entisiä asiakkaita sekä mahdollisia asiakkaita ja muita yhteyttä ottaneita koskevat nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnukset, yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot, suoritetut toimenpiteet, laskutustiedot, toimeksiannon nimike sekä asiakkaiden vastapuolet.

Rekisteriin talletetaan myös suoramarkkinointisuostumukset- ja kiellot.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelymme oikeusperusteet ovat:
– antamaasi suostumukseen meille kerätä sinua koskevia tietoja (suostumus)
– teet kanssamme taloushallintopalveluita koskevan sopimuksen (sopimus)
– lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen

5. Tietojen luovutus

Luovutamme henkilötietoja seuraavasti:

1. Silloin, kun se on taloushallintopalveluiden hoitamiseksi välttämätöntä tai siitä on sovittu asiakkaamme kanssa

2. Yrityksenä ostamme palveluita myös muilta yrityksiltä, esimerkiksi IT-palveluita. Näissä tilanteissa tietojen luovutus yhteistyökumppaneillemme voi olla välttämätöntä palveluidemme asianmukaiseksi järjestämiseksi. Palveluntarjoajiemme kanssa on sovittu asianmukaisesta tietojenkäsittelystä ja tietosuojalakien noudattamisesta.

3. Silloin, kun se on oikeuksiemme toteuttamiseksi välttämätöntä (esimerkiksi saataviemme perintä) tai laki sitä edellyttää

Emme koskaan myy tietojasi.

Pyrimme siihen, että henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Toisinaan tämä voi olla kuitenkin tarpeellista palveluidemme toteuttamiseksi esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen käyttämiseksi. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

6. Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat datatiedostoja, jotka palvelin tallentaa tietokoneellesi. Tallennuksen jälkeen selain lähettää takaisin evästeen palvelimellemme tai muulle evästeen tunnistavalle sivustolle (esimerkiksi yhteistyökumppanimme palvelin).

Evästeet ovat voimassa istunnon ajan, määrätyn ajan tai pysyvästi. Internet-sivuillamme käytettävät evästeet ovat voimassa ainoastaan istunnon ajan tai määrätyn ajan.

Sivustollamme on omia evästeitämme ja kolmannen osapuolen evästeitä.

Käytämme sivustoillamme Google Analytics -palvelua.

Google Analytics -palvelun käyttömme tarkoituksena on tuottaa Talousveturi Oy:lle anonymisoitua tietoa sivustomme kävijöistä sivustomme mielenkiintoisuuden varmistamiseksi. Google Analytics -palvelun tietojen käsittelijänä toimii Google.

Lisää tietoa Google Analytics -palvelusta ja sen tietosuojakäytännöistä löydät Googlen Internet-sivuilta.

Google Analytics -palvelu ei ole välttämätön sivuston toiminnallisuuden kannalta. Google Analytics -palvelun toiminta on mahdollista estää asentamalla selaimeesi Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Sivustolla käytetään myös mainonnan kehittämiseksi ja kohdentamiseksi tarkoitettuja seurantakoodeja ja evästeitä. Seurantakoodien ja evästeiden tarkoituksena on kohdistaa palveluistamme jo kiinnostuneille mainontaa (uudelleenmarkkinointi). Mainonnan kohdentamiseksi asetetut seurantakoodit ja evästeet eivät ole sivuston toiminnallisuuden kannalta välttämättömiä.

Käytössämme on seuraavat seurantakoodit ja evästeet:

  • Twitter
  • Facebook
  • Adwords

8. Oikeutesi rekisteröitynä

– saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
– saada pääsy tietoihin
– oikaista tietoja
– poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– rajoittaa tietojen käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustaa tietojen käsittelyä
– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä kuvatun toiminnan toteuttamiseksi.

Toimeksiantoja koskevien tietojen suhteen noudatamme alan tapaohjeistusta koskien asiakirjojen säilyttämistä.

10. LottieFiles attribuutiot

Sivustomme käyttää LottieFiles animaatioita. LottieFiles animaatioiden käyttäjien tulee noudattaa Creative Commons (CC) tekijänoikeus suojauksia, josta löydätte lisätietoa linkistä: https://lottiefiles.com/page/license. Huomioikaa, että joidenkin animaatioiden värejä tai tyylejä on saatettu muuttaa vastaamaan brändimme tai yrityksen tarpeita.

Animation by vinoth sebastian on LottieFiles

Animation by Shivsagar on LottieFiles

Animation by Deliverame Servicios Globales on LottieFiles

Animation by Monissha Dhandapani on LottieFiles

Animation by FPG on LottieFiles

11. Päivitykset

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 01.03.2022.